ஹைக்கூ (27)
தானே மோதி
தீவைக்கும் தலையில்
தீக்குச்சி*********

4 comments:

kamalesh said...

மிக அழகு...இந்த பதிவின் எல்லா ஹை கூகலுமே....

Sivaji Sankar said...

நல்லாருக்குங்க :)

காதல் கவி said...

Sivaji Sankar said...
நல்லாருக்குங்க :)

December 31, 2009 3:24 PM//
kamalesh said...
மிக அழகு...இந்த பதிவின் எல்லா ஹை கூகலுமே....

December 30, 2009 2:38 PM//


thanks for visit

cheena (சீனா) said...

அன்பின் காதல் கவி

தன் தலையில் தீ வைத்துக்கொள்ளும் ஒரே ஜந்து தீக்குச்சிதான்

நல்ல கற்பனை வளம்

நல்வாழ்த்துகள்

ஹைக்கூ (27)

Posted on Sunday, December 27, 2009 - 4 comments -
தானே மோதி
தீவைக்கும் தலையில்
தீக்குச்சி*********

There has been 4 Responses to 'ஹைக்கூ (27)' so far

 1. kamalesh says:

  மிக அழகு...இந்த பதிவின் எல்லா ஹை கூகலுமே....

 2. Sivaji Sankar says:

  நல்லாருக்குங்க :)

 3. காதல் கவி says:

  Sivaji Sankar said...
  நல்லாருக்குங்க :)

  December 31, 2009 3:24 PM//
  kamalesh said...
  மிக அழகு...இந்த பதிவின் எல்லா ஹை கூகலுமே....

  December 30, 2009 2:38 PM//


  thanks for visit

 4. cheena (சீனா) says:

  அன்பின் காதல் கவி

  தன் தலையில் தீ வைத்துக்கொள்ளும் ஒரே ஜந்து தீக்குச்சிதான்

  நல்ல கற்பனை வளம்

  நல்வாழ்த்துகள்