நாட்குறிப்பு ?


நீ தினமும் என்ன உடை அணிகிறாய் !
எங்கெங்கெல்லாம் செல்கிறாய் !
யார் யாரெல்லாம் உன் நண்பர்கள் !
யார் யாரெல்லாம் உன் எதிரிகள் !
எந்தெந்த பூக்கள் பிடிக்கும் !
இன்னும் என்னவெல்லாம் உனக்கு பிடிக்கும் என...
உன்னைப் பற்றிய
குறிப்புகளால் நிறைகிறது
என்னுடைய நாட்குறிப்பு !

தோற்றது போ !

வில் போன்ற புருவங்கள்
இருபுறமும் உருளும் கோலி விழிகள்
கண்களை பற்றிக்கொள்ளும் நிறம்
கேட்டுக்கொண்டேயிருக்கச்சொல்லும் குரல்
அத்தனையையும் கவனித்துக்கொண்டிருக்கையில்
சட்டென்று சிரித்தாய் நீ
மொத்தத்தையும் தோற்கடித்தது உன்
கன்னக்குழி !ஹைக்கூ

பேருந்து ஜன்னலோரம்
அவஸ்தையானது
மழை நாளில்!

நாட்குறிப்பு ?

Posted on Thursday, April 30, 2009 - 1 comments -


நீ தினமும் என்ன உடை அணிகிறாய் !
எங்கெங்கெல்லாம் செல்கிறாய் !
யார் யாரெல்லாம் உன் நண்பர்கள் !
யார் யாரெல்லாம் உன் எதிரிகள் !
எந்தெந்த பூக்கள் பிடிக்கும் !
இன்னும் என்னவெல்லாம் உனக்கு பிடிக்கும் என...
உன்னைப் பற்றிய
குறிப்புகளால் நிறைகிறது
என்னுடைய நாட்குறிப்பு !

தோற்றது போ !

Posted on - 1 comments -

வில் போன்ற புருவங்கள்
இருபுறமும் உருளும் கோலி விழிகள்
கண்களை பற்றிக்கொள்ளும் நிறம்
கேட்டுக்கொண்டேயிருக்கச்சொல்லும் குரல்
அத்தனையையும் கவனித்துக்கொண்டிருக்கையில்
சட்டென்று சிரித்தாய் நீ
மொத்தத்தையும் தோற்கடித்தது உன்
கன்னக்குழி !ஹைக்கூ

Posted on Friday, April 3, 2009 - 1 comments -

பேருந்து ஜன்னலோரம்
அவஸ்தையானது
மழை நாளில்!