நாட்குறிப்பு ?


நீ தினமும் என்ன உடை அணிகிறாய் !
எங்கெங்கெல்லாம் செல்கிறாய் !
யார் யாரெல்லாம் உன் நண்பர்கள் !
யார் யாரெல்லாம் உன் எதிரிகள் !
எந்தெந்த பூக்கள் பிடிக்கும் !
இன்னும் என்னவெல்லாம் உனக்கு பிடிக்கும் என...
உன்னைப் பற்றிய
குறிப்புகளால் நிறைகிறது
என்னுடைய நாட்குறிப்பு !

1 comments:

cheena (சீனா) said...

நல்ல பெரிய நாட்குறிப்ப்பேடு வாங்கிக் கொள்ளலாமே காதல் கவி

நல்வாழ்த்துகள்

நாட்குறிப்பு ?

Posted on Thursday, April 30, 2009 - 1 comments -


நீ தினமும் என்ன உடை அணிகிறாய் !
எங்கெங்கெல்லாம் செல்கிறாய் !
யார் யாரெல்லாம் உன் நண்பர்கள் !
யார் யாரெல்லாம் உன் எதிரிகள் !
எந்தெந்த பூக்கள் பிடிக்கும் !
இன்னும் என்னவெல்லாம் உனக்கு பிடிக்கும் என...
உன்னைப் பற்றிய
குறிப்புகளால் நிறைகிறது
என்னுடைய நாட்குறிப்பு !

There has been 1 Responses to “நாட்குறிப்பு ?”

  1. cheena (சீனா) says:

    நல்ல பெரிய நாட்குறிப்ப்பேடு வாங்கிக் கொள்ளலாமே காதல் கவி

    நல்வாழ்த்துகள்