ஹைக்கூ

பேருந்து ஜன்னலோரம்
அவஸ்தையானது
மழை நாளில்!

1 comments:

cheena (சீனா) said...

மற்ற நாட்களில் மகிழ்ச்சியைத்தரும் அவ்விடம் - மழை நாட்களில் ......

சிந்தனை அருமை நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

ஹைக்கூ

Posted on Friday, April 3, 2009 - 1 comments -

பேருந்து ஜன்னலோரம்
அவஸ்தையானது
மழை நாளில்!

There has been 1 Responses to “ஹைக்கூ”

  1. cheena (சீனா) says:

    மற்ற நாட்களில் மகிழ்ச்சியைத்தரும் அவ்விடம் - மழை நாட்களில் ......

    சிந்தனை அருமை நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி