ஹைக்கூ

மாமியாரும் மருமகளும்
பக்கம் பக்கம் உட்கார்ந்தபின்
ஆரம்பமானது சண்டை
தொலைக்காட்சி தொடரில் !

1 comments:

cheena (சீனா) said...

நச்சென்ற இறுதி வரி - குறும்பாவின் இலக்கணம் அது - நன்று நன்று

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

ஹைக்கூ

Posted on Sunday, May 17, 2009 - 1 comments -

மாமியாரும் மருமகளும்
பக்கம் பக்கம் உட்கார்ந்தபின்
ஆரம்பமானது சண்டை
தொலைக்காட்சி தொடரில் !

There has been 1 Responses to “ஹைக்கூ”

  1. cheena (சீனா) says:

    நச்சென்ற இறுதி வரி - குறும்பாவின் இலக்கணம் அது - நன்று நன்று

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி