குழப்பம்

காலையில் உனக்காக அழகாக
தலை சீவிக் கொள்கிறேன் .
இரவில் அதை நானே கலைத்துக்கொள்கிறேன் .

1 comments:

cheena (சீனா) said...

வயதுக் கோளாறு

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

குழப்பம்

Posted on Sunday, May 18, 2008 - 1 comments -

காலையில் உனக்காக அழகாக
தலை சீவிக் கொள்கிறேன் .
இரவில் அதை நானே கலைத்துக்கொள்கிறேன் .

There has been 1 Responses to “குழப்பம்”

  1. cheena (சீனா) says:

    வயதுக் கோளாறு

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி