உன் காதல்

நீயாய் எனக்கு கொடுத்த
முதல் பரிசு .

1 comments:

cheena (சீனா) said...

பரிசினைத் தக்க வைத்துக் கொள்ல வேண்டும்

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

உன் காதல்

Posted on Sunday, May 18, 2008 - 1 comments -

நீயாய் எனக்கு கொடுத்த
முதல் பரிசு .

There has been 1 Responses to “உன் காதல்”

  1. cheena (சீனா) says:

    பரிசினைத் தக்க வைத்துக் கொள்ல வேண்டும்

    நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி