ஹைக்கூ-30

யாருக்கும் தெரியாது அது
சொன்ன பின் இறந்தது
ரகசியம்**********

2 comments:

வானம்பாடிகள் said...

good

cheena (சீனா) said...

உண்மை காதல் கவி

சொன்னவுடன் இறந்து விடும்

நல்வாழ்த்துக்ள்

ஹைக்கூ-30

Posted on Sunday, January 10, 2010 - 2 comments -

யாருக்கும் தெரியாது அது
சொன்ன பின் இறந்தது
ரகசியம்**********

There has been 2 Responses to 'ஹைக்கூ-30' so far

  1. cheena (சீனா) says:

    உண்மை காதல் கவி

    சொன்னவுடன் இறந்து விடும்

    நல்வாழ்த்துக்ள்