ஹைக்கூ -32

விடுதலைக்குப் பின்
எரிக்கப்பட்டது
எரிவாயு

*********

2 comments:

Sangkavi said...

//விடுதலைக்குப் பின்
எரிக்கப்பட்டது
எரிவாயு//

:)))))

பின்னோக்கி said...

சூப்பர்

ஹைக்கூ -32

Posted on Tuesday, January 26, 2010 - 2 comments -

விடுதலைக்குப் பின்
எரிக்கப்பட்டது
எரிவாயு

*********

There has been 2 Responses to 'ஹைக்கூ -32' so far

  1. Sangkavi says:

    //விடுதலைக்குப் பின்
    எரிக்கப்பட்டது
    எரிவாயு//

    :)))))