ஹைக்கூ-29


தலைக்கனத்தால்
தலையில் அடி
ஆணிக்கு

***********

4 comments:

திகழ் said...

நன்றாக இருக்கிறது

kamalesh said...

நன்றாக இருக்கிறது...

காதல் கவி said...

திகழ் said...
நன்றாக இருக்கிறது

January 5, 2010 6:10 PM


kamalesh said...
நன்றாக இருக்கிறது..
///

thanks for Visit

cheena (சீனா) said...

ஆம் தலைக்கனம் குறைய வேண்டும்

நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி

ஹைக்கூ-29

Posted on Tuesday, January 5, 2010 - 4 comments -


தலைக்கனத்தால்
தலையில் அடி
ஆணிக்கு

***********

There has been 4 Responses to 'ஹைக்கூ-29' so far

 1. திகழ் says:

  நன்றாக இருக்கிறது

 2. kamalesh says:

  நன்றாக இருக்கிறது...

 3. காதல் கவி says:

  திகழ் said...
  நன்றாக இருக்கிறது

  January 5, 2010 6:10 PM


  kamalesh said...
  நன்றாக இருக்கிறது..
  ///

  thanks for Visit

 4. cheena (சீனா) says:

  ஆம் தலைக்கனம் குறைய வேண்டும்

  நல்வாழ்த்துகள் காதல் கவி