ஹைக்கூ -33




ஆறு கால்களுடன்
நிமிர்ந்து நின்றது
லாரி




**********

1 comments:

க.பாலாசி said...

அடடா... அற்புதம்...

ஹைக்கூ -33

Posted on Thursday, January 28, 2010 - 1 comments -




ஆறு கால்களுடன்
நிமிர்ந்து நின்றது
லாரி




**********

There has been 1 Responses to “ஹைக்கூ -33”

  1. க.பாலாசி says:

    அடடா... அற்புதம்...