ஹைக்கூ -36நாயுடன் வாக்கிங்
இளைத்தது தினமும்
நாய்


************

1 comments:

கண்ணகி said...

ஆமால்ல... எப்படி இப்பூடி...

ஹைக்கூ -36

Posted on Wednesday, February 10, 2010 - 1 comments -நாயுடன் வாக்கிங்
இளைத்தது தினமும்
நாய்


************

There has been 1 Responses to “ஹைக்கூ -36”

  1. கண்ணகி says:

    ஆமால்ல... எப்படி இப்பூடி...