பூ மீது ....
அழகிய
வஸ்திரம்
பதவிசாய்
முன்பனி

(வஸ்திரம் =போர்வை,பதவிசாய்=சாந்தமாய்)


***********

2 comments:

Madurai Saravanan said...

vasthiram kavithaikku. arumai.

காதல் கவி said...

// Madurai Saravanan said...
vasthiram kavithaikku. arumai.///

varukaikkku nanri

பூ மீது ....

Posted on Friday, February 12, 2010 - 2 comments -
அழகிய
வஸ்திரம்
பதவிசாய்
முன்பனி

(வஸ்திரம் =போர்வை,பதவிசாய்=சாந்தமாய்)


***********

There has been 2 Responses to 'பூ மீது ....' so far

  1. Madurai Saravanan says:

    vasthiram kavithaikku. arumai.

  2. காதல் கவி says:

    // Madurai Saravanan said...
    vasthiram kavithaikku. arumai.///

    varukaikkku nanri