உன்னை முழுவதுமாய்
உன்னை
முழுதாய்
முழுங்கிய பின்
மீட்கிறேன்
உன்னை

கேமராவிடமிருந்து
**********

2 comments:

Sivaji Sankar said...

அட போங்கப்பா

காதல் கவி said...

Sivaji Sankar said...
அட போங்கப்பா


ennachunga....

உன்னை முழுவதுமாய்

Posted on Thursday, February 4, 2010 - 2 comments -
உன்னை
முழுதாய்
முழுங்கிய பின்
மீட்கிறேன்
உன்னை

கேமராவிடமிருந்து
**********

There has been 2 Responses to 'உன்னை முழுவதுமாய்' so far

  1. Sivaji Sankar says:

    அட போங்கப்பா

  2. காதல் கவி says:

    Sivaji Sankar said...
    அட போங்கப்பா


    ennachunga....